Effekten av bevisste verdier og kultur

Bevisst kulturtilpasning er et hverdagsansvar, eid av alle - sammen.

Med kunnskap og innsikt i hvordan verdier påvirker atferd, hvordan atferd påvirker kultur - og hvordan kultur påvirker strukturelle elementer som muliggjør ytelsen din, øker motoren din. Når nysgjerrighet og tilbakemelding trenes opp som en kjerneferdighet, som feirer klarhet og mangfold - kommer positive spiraler i gang. Folk våger mer. Snakker opp, tester, mislykkes, lærer. Innovasjon skjer.

Sammen vet du hvor du er, og hvor du skal flytte. Bevisst muliggjør både bedrifter og mennesker.

Tydelige kjerneverdier og engasjement for avtalt atferd danner din kulturelle unikhet og er ditt sanne flydrivstoff. Det er bedriftens integritet og en stor del av grunnen til at kundene velger å kjøpe tjenestene eller varene dine - eller jobbe i bedriften din som lener seg inn og gjør godt.

Å lede seg selv, andre og omgivelser med dyp kjøl (kjerneverdier) og et høyt seil (retning) gjør deg, din virksomhet og dine omgivelser solide.

Nysgjerrig på hvordan?

Koble til her